bronc امنیت ایران طراحی اسلامی انقلاب

bronc: امنیت ایران طراحی اسلامی انقلاب مدیریت اطلاعات انقلابی اطلاعات سپاه پاسداران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خبر مهم جهت متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن

کارگروهی جهت بازبینی ضوابط پرداخت وام تعیین شده است و تا دو هفته آینده پرسشها مربوط به گارانتی برطرف می‌شود.

خبر مهم جهت متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن

خبر مهم جهت متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن

عبارات مهم : صندوق

کارگروهی جهت بازبینی ضوابط پرداخت وام تعیین شده است و تا دو هفته آینده پرسشها مربوط به گارانتی برطرف می شود.

به گزارش تسنیم، ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت: در حال حاضر ارائه گارانتی جهت وام مسکن، جزو ضوابط بانک مسکن نیست. ولی در مواردی که تسهیلات بدون سپرده پرداخت می شود و اطمینان کافی از توانایی بازپرداخت اقساط یا مدارک و مستندات مورد نیاز را متقاضی نتواند فراهم کند، از این افراد درخواست می شود جهت دریافت وام ضامن بیاورند.

خبر مهم جهت متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن

وی تصریح کرد: در خصوص حساب های تعهدی بانک از جمله صندوق یکم، انواع صندوق ها، حساب جوانان و… چنین تکلیفی وجود ندارد، معهذا باز کماکان این قضیه در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته است.

وی افزود: کارگروهی جهت این کار تعیین شده است اند که بحث گارانتی های وام مسکن مجددا مورد بازبینی قرار گیرد و بتوانیم تسهیلی را در این زمینه به وجود بیاوریم تا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مسکن وام به متقاضیان پرداخت شود.

کارگروهی جهت بازبینی ضوابط پرداخت وام تعیین شده است و تا دو هفته آینده پرسشها مربوط به گارانتی برطرف می‌شود.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن تاکید کرد: بعضی شعب نباید از خود برداشت های خاصی را داشته باشند و در مغایرت با ضوابط ابلاغ شده است بخواهند یک سری کارها را انجام دهند.

رحیمی انارکی افزود: این مسئله طی دو هفته آینده نهایی و به شعب بانک اعلام می شود تا بر اساس ضوابط اقدام کرده و پرسشها و پرسشها پدید آمده جهت مردم برطرف شود.

واژه های کلیدی: صندوق | دریافت | تسهیلات | گارانتی | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs