bronc امنیت ایران طراحی اسلامی انقلاب

bronc: امنیت ایران طراحی اسلامی انقلاب مدیریت اطلاعات انقلابی اطلاعات سپاه پاسداران

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی خروج آمریکا از برجام خطای جدی است / تاسف جان کری از تصمیم ترامپ راجع به برجام ، هشدارهای صریح اوباما

باراک اوباما تاکید کرد که تصمیم امروز در به خطر انداختن برجام یک اشتباه بسیار مهلک است.

خروج آمریکا از برجام خطای جدی است / تاسف جان کری از تصمیم ترامپ راجع به برجام ، هشدارهای صریح اوباما

هشدارهای صریح اوباما: خروج آمریکا از برجام خطای جدی است / تاسف جان کری از تصمیم ترامپ راجع به برجام

عبارات مهم : امنیت

باراک اوباما تاکید کرد که تصمیم امروز در به خطر انداختن برجام یک اشتباه بسیار مهلک است.

به گزارش ایسنا، باراک اوباما رییس جمهور پیشین آمریکا که از وقت آخر ریاست جمهوری خود اظهارنظری در مورد برجام نکرده بود، منشتر شدن بیانیه ای اعلام کرد: تهدیدهای مهم تری جهت امنیت آمریکا را نمی توان یافت که از احتمال اشاعه تسلیحات هسته ای یا ایجاد یک جنگ ویرانگر در خاورمیانه خطرناک تر باشد.

خروج آمریکا از برجام خطای جدی است / تاسف جان کری از تصمیم ترامپ راجع به برجام ، هشدارهای صریح اوباما

تاسف جان کری از تصمیم ترامپ راجع به برجام

“جان کری” وزیر امور خارجه آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد: اعلام امروز امنیت ما را تضعیف کرد، حرف آمریکا را شکست و ما را از متحدان اروپایی مان منزوی کرد و اسرائیل را در خطری تازه قرار داد و تندروهای کشور عزیزمان ایران را تقویت کرد و اهرم اثرگذاری آمریکا در دنیا را تحت تاثیر قرار داد و در همان حال نیز توانایی دولت های بعدی جهت دستیابی به توافق بین المللی را کم کردن داد. حقایل خود گویا هستند.

به جای آنکه معیارهای راستی آزمایی عدم انتشار بی سابقه ایجاد کنیم این تصمیم موجب شد تا دنیا را به آستانه ای که چند سال پیش با آن مواجه بودیم رساند. حجم این ویرانی وابسته به این است که آمریکا تا چه اندازه بتواند توافق هسته ای را نگه دارد و به تصویر العمل کشور عزیزمان ایران نیز وابسته است.این کار در جهت منافع آمریکا نبوده هست. ما باید همگی امیدوار باشیم که دنیا بتواند توافق هسته ای را حفظ کند.

باراک اوباما تاکید کرد که تصمیم امروز در به خطر انداختن برجام یک اشتباه بسیار مهلک است.

واژه های کلیدی: امنیت | توافق | اوباما | وابسته | آمریکا | اوباما | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs