bronc امنیت ایران طراحی اسلامی انقلاب

bronc: امنیت ایران طراحی اسلامی انقلاب مدیریت اطلاعات انقلابی اطلاعات سپاه پاسداران

تصویر ، پرتاب تخم‌مرغ به سوی نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه

در تصویر زیر مارین لوپن نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را در محاصره محافظانش مشاهده می کنید که تلاش می کنند وی را از پرتاب تخم مرغ از سوی مخالفانش در امان ب..

ادامه مطلب